.::Quản lý công việc
  .::Quản lý công văn
  .::Quản lý M-Office
  .::Quản lý nhân sự
  .::Đề án 112 Chính phủ
  .::Thư điện tử
  .::Hệ thống
  .::Danh mục
  .::Phân quyền
  .::Tiện ích văn phòng
  .::Trợ giúp M-Office
Sonadezi Châu Đức chúc mừng sinh nhật trong tháng 10 năm 2019: Trần Văn Kiên 01/10/1971 - Phạm Ngọc Sơn 01/10/1990 - Trần Hữu Nghị 01/10/1982 - Trần Thị Thiên Phú 04/10/1977 - Phạm Thị Hiền 09/10/1991 - Phan Đăng Nghĩa 10/10/1992 - Lê Xuân Đồng 10/10/1986 - Nguyễn Thị Tư 10/10/1982 - Ngô Văn Trung 15/10/1964 - Trần Trung Nghĩa 18/10/1958 - Hoàng Thị Quý 19/10/1970 - Nguyễn Minh Tân 20/10/1982 - Đỗ Trọng Đức 20/10/1991 - huỳnh Văn Thuận 20/10/1984 - Nguyễn Thị Hạnh 20/10/1975 - Vũ Văn Trường 20/10/1988 - Huỳnh Công Thiện 22/10/2000 - Nguyễn Thế Hùng 23/10/1977 - Nguyễn Thị Tường Vy 25/10/1983 - Phan Kim Hồng 29/10/1978
| Login


 Copyright @ DONAST