.::Quản lý công việc
  .::Quản lý công văn
  .::Quản lý M-Office
  .::Quản lý nhân sự
  .::Đề án 112 Chính phủ
  .::Thư điện tử
  .::Hệ thống
  .::Danh mục
  .::Phân quyền
  .::Tiện ích văn phòng
  .::Trợ giúp M-Office
Sonadezi Châu Đức chúc mừng sinh nhật trong tháng 8 năm 2019: Tiếp tân-BH 01/08/1988 - Đinh Quang Minh 02/08/1980 - Phạm Ngọc Hùng 03/08/1988 - Hồ Trí Hiệp 04/08/1981 - Phạm Văn Phương Nam 05/08/1983 - Lê Đình Tưởng 06/08/1969 - Phan Khắc Tĩnh 06/08/1984 - Bùi Văn Hưng 08/08/1989 - Võ Thị Huệ 08/08/1988 - Nguyễn Quốc Trung 08/08/1978 - Tiếp tân-CĐ 08/08/1988 - Phan Sơn Lâm 10/08/1969 - Nguyễn Hữu Định 10/08/1972 - Đỗ Thanh Hòa Bình 11/08/1984 - Nguyễn Thị Phước 14/08/1967 - Đặng Thị Thúy Hằng 16/08/1984 - Nguyễn Thị Mỹ Yến 17/08/1969 - Trần Quốc Duy Khang 17/08/1981 - Nguyễn Văn Hùng 21/08/1976 - Nguyễn Văn Hiếu 21/08/1984 - Nguyễn Văn Đạo 25/08/1974 - Đống Tiến Lân 30/08/1980 - Vũ Văn Trường 30/08/1970
| Login


 Copyright @ DONAST