.::Quản lý công việc
  .::Quản lý công văn
  .::Quản lý M-Office
  .::Quản lý nhân sự
  .::Đề án 112 Chính phủ
  .::Thư điện tử
  .::Hệ thống
  .::Danh mục
  .::Phân quyền
  .::Tiện ích văn phòng
  .::Trợ giúp M-Office
Sonadezi Châu Đức chúc mừng sinh nhật trong tháng 1 năm 2017: Nguyễn Hữu Tấn 01/01/1977 - Huỳnh Thanh Tài 01/01/1965 - Huỳnh Lê Thuỳ Dung 01/01/1991 - Trần Thị Minh Tâm 05/01/1979 - Bùi Trọng Hiếu 10/01/1985 - Trương Văn Thời 11/01/1969 - Phạm Chiến Thắng 12/01/1971 - Kiều Thị Thanh Hải 14/01/1971 - Lê Thị Thanh Nhàn 15/01/1977 - NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 15/01/1994 - Nguyễn Thị Trang 18/01/1990 - Phạm Anh Tuấn 19/01/1975 - Nguyễn Anh Tài 20/01/1984 - Nguyễn Thị Thu Vân 21/01/1966 - Nguyễn Trọng Chung 24/01/1967 - Bùi Thị Kim Liên 26/01/1980 - Trần Nhật Quang 26/01/1986 - Trần Văn Thanh 30/01/1973
| Login


 Copyright @ DONAST