.::Quản lý công việc
  .::Quản lý công văn
  .::Quản lý M-Office
  .::Quản lý nhân sự
  .::Đề án 112 Chính phủ
  .::Thư điện tử
  .::Hệ thống
  .::Danh mục
  .::Phân quyền
  .::Tiện ích văn phòng
  .::Trợ giúp M-Office
Sonadezi Châu Đức chúc mừng sinh nhật trong tháng 4 năm 2015: Nguyễn Duy Nhất 03/04/1984 - Lê Thị Mỹ Hạnh 04/04/1986 - Nguyễn Quốc Chưởng 04/04/1976 - Triệu Quốc Đạt 05/04/1984 - Phạm Thị Hoa 10/04/1966 - Nguyễn Văn Hòa 13/04/1968 - Đỗ Thanh Sang 15/04/1981 - Nguyễn Thanh Sơn 15/04/1977 - Hồ Xuân Thịnh 16/04/1970 - Nguyễn Thị Kim Thoa 16/04/1982 - Trần Thanh Nguyên 18/04/1979 - Nguyễn Thị Hiền 18/04/1984 - Nguyễn Liêm 25/04/1961 - Đỗ Thị Đức Hạnh 28/04/1982 - Trần Anh Dũng 28/04/1971 - Đỗ Trung Quý 30/04/1964
| Login


 Copyright @ DONAST