.::Quản lý công việc
  .::Quản lý công văn
  .::Quản lý M-Office
  .::Quản lý nhân sự
  .::Đề án 112 Chính phủ
  .::Thư điện tử
  .::Hệ thống
  .::Danh mục
  .::Phân quyền
  .::Tiện ích văn phòng
  .::Trợ giúp M-Office
Sonadezi Châu Đức chúc mừng sinh nhật trong tháng 8 năm 2017: Đinh Quang Minh 02/08/1980 - Phạm Ngọc Hùng 03/08/1988 - Hồ Trí Hiệp 04/08/1981 - Lê Đình Tưởng 06/08/1969 - Bùi Văn Hưng 08/08/1989 - Võ Thị Huệ 08/08/1988 - Nguyễn Quốc Trung 08/08/1978 - NGUYỄN HỮU ĐỊNH 10/08/1972 - Phan Sơn Lâm 10/08/1969 - Đỗ Thanh Hòa Bình 11/08/1984 - Nguyễn Thị Phước 14/08/1967 - Đặng Thị Thúy Hằng 16/08/1984 - Nguyễn Văn Hiếu 21/08/1984 - Nguyễn Thế Bảo 21/08/1984 - Nguyễn Văn Hùng 21/08/1976 - ĐÀO LÊ HOÀNG NAM PHƯƠNG 24/08/1980 - Nguyễn Văn Đạo 25/08/1974 - Tạ Hồng Hải 25/08/1961 - Đống Tiến Lân 30/08/1980 - Vũ Văn Trường 30/08/1970
| Login


 Copyright @ DONAST