.::Quản lý công việc
  .::Quản lý công văn
  .::Quản lý M-Office
  .::Quản lý nhân sự
  .::Đề án 112 Chính phủ
  .::Thư điện tử
  .::Hệ thống
  .::Danh mục
  .::Phân quyền
  .::Tiện ích văn phòng
  .::Trợ giúp M-Office
Sonadezi Châu Đức chúc mừng sinh nhật trong tháng 10 năm 2017: Trần Văn Kiên 01/10/1971 - Trần Hữu Nghị 01/10/1982 - Trần Thị Thiên Phú 04/10/1977 - NGUYỄN THANH HIỀN 08/10/1982 - PHẠM THỊ HIỀN 09/10/1991 - Phan Đăng Nghĩa 10/10/1992 - Huỳnh Thanh Tâm 10/10/1971 - Lê Xuân Đồng 10/10/1986 - NGUYỄN THỊ TƯ 10/10/1982 - Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 11/10/1977 - Ngô Văn Trung 15/10/1964 - Trần Trung Nghĩa 18/10/1958 - Hoàng Thị Quý 19/10/1970 - Nguyễn Minh Tân 20/10/1982 - Đỗ Trọng Đức 20/10/1991 - HUỲNH VĂN THUẬN 20/10/1984 - Nguyễn Văn An 21/10/1968 - Nguyễn Thế Hùng 23/10/1977 - Nguyễn Thị Tường Vy 25/10/1983 - Phan Kim Hồng 29/10/1978
| Login


 Copyright @ DONAST