.::Quản lý công việc
  .::Quản lý công văn
  .::Quản lý M-Office
  .::Quản lý nhân sự
  .::Đề án 112 Chính phủ
  .::Thư điện tử
  .::Hệ thống
  .::Danh mục
  .::Phân quyền
  .::Tiện ích văn phòng
  .::Trợ giúp M-Office
Sonadezi Châu Đức chúc mừng sinh nhật trong tháng 9 năm 2014: Hoàng Nam Phong 03/09/1967 - Trần Văn Thuỷ 04/09/1971 - Nguyễn Thị Ngọc Mai 05/09/1986 - Phí Quốc Quân 05/09/1983 - Nguyễn Huy Đăng 06/09/1985 - Hồ Thị Kim Dung 06/09/1969 - Nguyễn Văn Luận 07/09/1977 - Phùng Phạm Thu Hiền 14/09/1989 - Hà Thúc Vỹ 16/09/1971 - Nguyễn Thanh Hải 17/09/1972 - Lý Thị Thanh Toàn 18/09/1987 - Nguyễn Quốc Hưng 19/09/1990 - Chu Thị Thư 20/09/1949 - Phạm Xuân Lâm 20/09/1973 - Nguyễn Thị Thanh Thủy 21/09/1987 - Nguyễn Thị Thu Hương 25/09/1958 - Nguyễn Văn Âu 26/09/1979 - Phạm Thị Thanh Trang 27/09/1992 - Nguyễn Thị Thùy Trang 27/09/1986
| Login


 Copyright @ DONAST